Senium Medica s.r.o.

Prieložtek 1, 03601 Martin

Otvornie pracoviska hyperbarickej kyslíkovej komory v Martine

Od septembra 2015 v našej poliklinike začalo fungovať pracovisko hyperbarickej kyslíkovej komory s kapacitou 10 osôb. Vstup do zdravotníckeho zariadenia sa nachádza priamo vedľa vchodu do pobočky Slovenskej pošty (z južnej strany budovy).

Hyperbarickej oxygenterapii je v poslednom období venovaná veľká pozornosť, pričom ide o liečebnú metódu, ktorá v prevažnej väčšine prekvapivo rýchlo zlepší vážny zdravotný stav pacienta, napriek tomu je často indikovaná až po zlyhaní konvenčných terapeutických postupov.

Pre získanie podrobnejších informácií o účinkoch terapie, indikáciách, výkonoch hradených zo zdravotného poistenia alebo objednávacích termínoch kontaktujte prevádzkovateľa na tel. č. 0944 615 215 alebo na stránke www.hbomartin.sk

Send to Friend

Email Agent