Senium Medica s.r.o.

Prieložtek 1, 03601 Martin

MUDr. Lívia Jamrišková 2. poschodie

Kardiologická ambulancia

Otváracie hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00
Utorok 7.00 – 15.00
Streda 7.00 – 15.00
Štvrtok 7.00 – 15.00
Piatok 7.00 – 15.00

Kontakt

Telefón: 043/4284 041

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA: 12.30 - 13.00 hod.

Kardiologické vyšetrenia, preventívne prehliadky, diagnostika ochorení a porúch srdca a srdcového rytmu.

slider1

Kardiológia je špecializačný odbor, ktorého náplňou je epidemiológia kardiovaskulárnych ochorení, primárna a sekundárna prevencia, diagnostika, prognóza a terapia ochorení kardiovaskulárneho systému, znalecká a posudková činnosť, dispenzarizácia vážnych kardiovaskulárnych ochorení. Kardiologická ambulancia vykonáva štandardné kardiologické vyšetrenia ako auskultačné a perkutorické vyšetrenie srdca, EKG, echokardiografia,

Send to Friend

Email Agent