Senium Medica s.r.o.

Prieložtek 1, 03601 Martin

CT Martin s.r.o. prízemie

Pracovisko počítačovej tomografie (CT) a nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)

Otváracie hodiny

Pondelok 7.00 – 15.30
Utorok 7.00 – 15.30
Streda 7.00 – 15.30
Štvrtok 7.00 – 15.30
Piatok 7.00 – 15.30

Kontakt

Telefón: 043/4222 744
Adresa: CT Martin s.r.o.
Prieložtek 1
03601 Martin

slider1

Počítačová tomografia (CT) je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá za pomoci RTG žiarenia dáva možnosť zobrazenia ľudského tela. Hlavným princípom metódy je zber a následné počítačové spracovanie obrovskej kvantity údajov o hodnotách absorpcie RTG žiarenia, ktoré sú získavané tak, že röntgenka a protiľahlé detektory rotujú okolo pacienta. Nasledujúce počítačové spracovanie priradí v určitom reze každému bodu v priestore jeho hodnotu absorpcie a tú zobrazí v stupňoch šedej na monitore. Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) je moderná zobrazovacia, rádiologická metóda, prostredníctvom ktorej je možné diagnostikovať patologické zmeny v ľudskom organizme. NMR zobrazuje presne všetky štruktúry a orgány ľudského tela v individuálnych rovinách. Na zobrazovanie využíva NMR prístroj magnetické pole, v ktorom je umiestnený pacient a do jeho tela je vyslaný krátky rádiofrekvenčný impulz, po ktorého skončení sa detekuje slabý signál, ktorý vytvára telo pacienta. Detekovaný signál sa použije na rekonštrukciu obrazu. Vyšetrenie je úplne bezbolestné a pre pacienta absolútne neškodné.

Send to Friend

Email Agent