Senium Medica s.r.o.

Prieložtek 1, 03601 Martin

MUDr. Alena Bírová 1. poschodie

Praktický lekár pre dospelých

Otváracie hodiny

Pondelok 6.45 – 14.45
Utorok 6.45 – 14.45
Streda 6.45 – 14.45
Štvrtok 6.45 – 10.30
od 1030 hod. LPK
Piatok 6.45 – 14.45

Kontakt

Telefón: 043/4135 800
Adresa: AB Vitalita, s.r.o.
Prieložtek 1
03601 Martin

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA: 12.30 - 13.00 hod.

slider1

Naša ambulancia PLD poskytuje liečebno-preventívnu zdravotnú starostlivosť akútnym aj chronickým pacientom s individuálnym prístupom. Prevenciu poskytujeme na základe platnej legislatívy v podobe preventívnych prehliadok. Diagnostiku ochorení zabezpečujeme prostredníctvom odberov biologického materiálu na biochemické, hematologické, mikrobiologické a iné vyšetrenia, ale aj vyšetrením tlaku, či EKG. Zabezpečujeme zákonné aj dobrovoľné očkovanie pacientov, ambulantnú infúznu terapiu, ale aj vyšetrenia zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel, štúdium na VŠ, vydanie zbrojného pasu. V prípade potreby navštevujeme našich pacientov v domácom prostredí.

Send to Friend

Email Agent