Senium Medica s.r.o.

Prieložtek 1, 03601 Martin

MUDr. Dajana Dubcová 1. poschodie

Praktický lekár pre dospelých

Otváracie hodiny

Pondelok 7.00 – 12.30
Utorok 10.00 – 15.00
Streda 7.00 - 13.00
Štvrtok 7.00 – 13.00
Piatok 7.00 – 12.30

Kontakt

Telefón: 043/4222 681
Adresa: Martinská poliklinika, s.r.o.
Prieložtek 1
03601 Martin
7.00 - 8.00 hod. - odbery krvi objednaných pacientov
10.00 - 10.45 hod. - každý nepárny utorok LPK

slider1

Poskytujeme štandardnú liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo, v podobe včasnej a presnej diagnostiky a následnej terapie ochorení, preventívne a vstupné prehliadky, odbery biologického materiálu na rutinné aj špeciálne vyšetrenia z krvi, či moču, ale aj rôzne stery a výtery na mikrobiologickú diagnostiku. Ďalej poskytujeme štandardné vyšetrenia tlaku, CRP, ale aj povinné a dobrovoľné očkovania. Zabezpečujeme vystavenie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti a PN, ale aj návštevnú službu našich pacientov a zdravotné poradenstvo.

Send to Friend

Email Agent