Senium Medica s.r.o.

Prieložtek 1, 03601 Martin

PhDr. Gabriela Hollá 4. poschodie

Psychologická ambulancia

Otváracie hodiny

Pondelok 13.30 – 18.00
Utorok 13:30 – 18:00 hod
Streda 13:30 – 18:00
Štvrtok 8:00 – 18:00
Piatok 8:00 – 17:30

Kontakt

Telefón: 0915 521 821
Email: holla.gabriela@gmail.com

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA: 13.00 - 13.30 hod.

  • psychodiagnostika detí a dospelých
  • psychoterapia detí a dospelých
  • krízová psychoterapia
  • psychoterapia pri psychosomatických stavoch
  • vyšetrenie kognitívnych schopností pre potreby pracovného zaradenia
  • poradenská a posudková činnosť v oblasti psychológie

slider1

Send to Friend

Email Agent