Senium Medica s.r.o.

Prieložtek 1, 03601 Martin

MUDr. Stanislav Zettner 1. poschodie

Praktický lekár pre dospelých

Otváracie hodiny

Pondelok 7.00 – 12.00
Utorok 7.00 – 12.00
Streda 7.00 - 9.30 - LPK
Štvrtok 7.00 – 12.00
Piatok 7.00 – 11.30

Kontakt

Telefón: 043/4224 932
Adresa: Martinská poliklinika, s.r.o.
Prieložtek 1
03601 Martin
*OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA: 12.00 - 12.30 hod.
(v mimoordinačnej dobe návštevná služba a administratíva)

slider1

PLD - všeobecné lekárstvo je špecializačným odborom so zameraním na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá tvorí základ zdravotníckeho systému. Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „všeobecný lekár“) pri rozhodovaní zohľadňuje všetky kategórie problémov súvisiacich so zdravím, so zreteľom na sociálno - ekonomické faktory a na prostredie, v ktorom osoba žije a pracuje. Odbor má multidisciplinárny charakter a integruje vlastné zistenia, ktoré sú výsledkom použitia špecifických metód práce a poznatky jednotlivých medicínskych odborov v záujme komplexnej zdravotnej starostlivosti o osobu. Je najbližšie osobám v zmysle miestnej, časovej, ekonomickej a kultúrnej dostupnosti. Nezastupiteľná je úloha všeobecného lekára ako dôverníka a poradcu osoby v krízových situáciách nielen v odbornej zdravotníckej problematike, ale aj v komplexe spoločenských i osobných problémov. Charakteristikou starostlivosti v odbore je komplexný rozsah medicínskych činností na úrovni všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti : podpora zdravia, prevencia, včasná a rýchla diagnostika, diferenciálna diagnostika, komplexná liečba, rehabilitácia a ďalšia starostlivosť vrátane poskytovania prvej lekárskej pomoci.

Send to Friend

Email Agent